Tilläggsregler

HÄLSA OCH SKADA

STRID MED VAPEN

SKADAD ELLER DÖENDE

DÖDSSTÖT

MAGI
Vi grundar lajvets regler på Elorias allmänna spelregler (DAL). Men vi har några egna regler vi lagt till/ersatt.

HÄLSA OCH SKADA

Det finns tre olika typer av skada:
Skrapsår och blåmärken. Det gör ont när de uppkommer men påverkar inte någon nämnvärt.
Köttsår. Köttsår är skador som träffar armar och ben. Om ett köttsår uppstår måste det förbindas/sys efter striden annars kommer man förblöda, men ett köttsår är inte livshotande så länge det tas om hand. Om skadan inte helas magiskt ska skadan spelas (ont i armen/haltar). Alla kan förbinda/sy ett köttsår, men det kommer vara mindre estetiskt än om en läkekunnig gjorde det.
Livshotande sår. Dessa kan endast uppkomma på en oskyddad torso. Har man en rustning på sig så räknas skadorna som köttsår. Livshotande skador kan endast läkas av en läkekunnig/helare.

STRID MED VAPEN
Alla vapen ska godkännas av spelledarna. Under lajvet använder vi endast vapen gjorda av latex.

Hur allvarlig en lajvskada är beror på var latexvapnet träffar:
Om latexvapnet träffar armar/ben får man köttsår. Man kan fortsätta striden med köttsår men kroppsdelen går inte längre att använda i själva striden. Exempel: Om svärdsarmen träffas måste man byta arm.
Om latexvapnet träffar (oskyddad) torso får man en livshotande skada och kan inte längre strida. Vi är bara simpla människor och ett svärd i magen är inget man repar sig ifrån bara sådär.
Om latexvapnet träffar en skyddad torso (om man har en rustning på sig i läder eller använder ringbrynja) räknas skadan som köttsår. Tre träffar i torso blir då en livshotande skada.

Undantag: Om man är tränad i strid (förmåga) så kan man också strida längre (kan ta emot fler skador innan man måste avbryta striden). De som är tränade i strid vet hur många extra träffar de tål.

SKADAD ELLER DÖENDE

Kom ihåg att spela på dina skador! Undvik att röra den arm eller ben som träffats. Att strida är dessutom tröttsamt, även om din karaktär är oskadd behöver denne vila efter en strid.

Är din karaktär allvarligt skadad behöver denne hjälp av en läkekunnig. Finns dock ingen läkekunnig i närheten så kan man välja att lösa situationen på följande sätt:
vänta på hjälp
släpa dig till någon som kan hela/läka
låta karaktären dö (gärna genom att göra en minnesvärd dödsscen)
Se DÖDSSTÖT för hur man dödar en annan karaktär.
OBS! Frågar motspelaren först! Om man inte frågar innan så gäller heller inte dödsstöten.

DÖDSSTÖT

Dödsstöt används när man vill döda någon. Det finns två sätt att göra det här på:
Bakhåll – Man kommer bakifrån och stöter latexvapnet intill torso och säger ”Veritas Dödsstöt”. Detta symboliserar ett knivhugg i ryggen. Att utföra en dödsstöt betyder att man IN-lajv sticker kniven i ryggen på en annan karaktär för att sedan låta denne att förblöda.
Efter strid – Offret ligger på marken och man stöter latexvapnet i marken bredvid torso och säger ”Veritas Dödsstöt”. Detta symboliserar att man stöter vapnet i hjärtat på personen.

Utför man en dödsstöt så måste man alltid fråga om lov av spelaren först. Svarar offret ”Ja” kan man tillsammans spela ut en fin dödsscen. Men svarar spelaren ”Nej” måste detta accepteras och karaktären lämnas kvar för att förblöda. Då har offret en chans att ropa/kravla efter hjälp. Vid bakhåll minns inte offret attackeraren. Det att man svarar ”Nej” får inte användas för att få ett övertag i situationen. En dödsstöt räknas som livshotande skada.

OBS! Om Attackeraren inte frågar om lov att döda någon så dör heller inte karaktären!

SNITTNING

Vi tillåter inte snittning! Om någon använder snittning på din karaktär så får du ignorera det.
(Snittning finns i Elorias allmänna spelregler)

MAGI

Det kommer finnas magi under lajvet. Karaktärers förmågor står listade i rollen. Magi används under lajvet med ”Veritas” plus tydliga rörelser som visar vad som sker (Skapar man ett klot så formar man händerna ”runt” klotet) och vart man sänder magin (tar ögonkontakt med den man använder magi på/riktar händerna åt de håll magin sänds om det inte är mot en person).

Förmågor
Förmågorna finns i olika nivåer.
VARDAGSMAGI som är sådant som är så lätt för magikern att göra att man inte behöver tänka på magiflödet.
FODRANDE MAGI som kräver kraft av magikern
AVANCERAD MAGI som magikern endast kan använda ett fåtal gånger innan denne blir utmattad.
Alla förmågor och magikernas träningsgrad finns utskrivna i de roller som behöver det.

Desperat magiker
En magiker som känner sig trängd kan använda en extra förmåga även om magiflödet tagit slut. Men kraftansträngningen gör att magikern sedan tappar medvetandet för 15 minuter.

Skador från magi
Det finns två nivåer av skada.
Små förmågor ger köttsår. Exempel på liten förmåga: ”Veriats Eldklot” Ett litet eldklot i storlek med en tennisboll formas mellan händerna.
Stora förmågor ger livshotande skada. Exempel: ”Veriats Eldklot” Ett stort eldklot i storlek med en pilatesboll formas mellan händerna.

Undantag: Är offret av samma element som attackeraren så är offret delvist immun mot förmågan. Köttsår blir då skrapsår och Livshotande skada blir köttsår.

OBS! Alla förmågor medför inte skada! Det är på magikerns ansvar att förklara sin magi för andra.