Religion

 

RELIGIONEN

Tron i Gargonia är en polyteism dvs. de tror på flera gudar. Gargoniernas gudar är sju till antalet, och de har alla olika egenskaper.

Gargonier är oerhört gudsfruktiga människor och man känner till alla gudar och deras beskaffenheter åtminstone på ett ytligt plan, men en stor del av tillbedjan sköts av prästerskapet. Bland bättre bemedlade är det dessutom vanligt att köpa avlat eller donera t.ex. konstverk till templen för att köpa sig fri från synd eller onda gärningar. Prästerskapet ber då för personens skull, som frias från ansvar. Allt detta gör prästerskapet relativt rikt och templen är storslagna platser av rikedom. All tillbedjan har som mål att blidka gudarna och att i slutändan vinna människan en plats i Tal’Narth, riket efter detta.

 

PRÄSTERSKAPET

Gargoniens prästerskap är en salig blandning av människor från alla möjliga bakgrunder. På sitt sätt står prästerskapet utanför det vanliga samhällssystemet, de är varken frälse eller ofrälse, och de bemöts vanligtvis med respekt från såväl hög som låg. De flesta präster bor i prästbostäder i anslutning till tempel, men det finns även vandrande präster. En präst som ber om mat och husrum nekas sällan tillträde, och han betalar nog för sig. Novistiden är lång och svår och stor tyngdpunkt sätts på effektivitet. På det sättet är yrkesutövandet också en blandning mellan världsligt och spirituellt.