Praktisk information

Genre: Värdshuslajv i medeltida fatasymiljö
Tidpunkt: Fredag till söndag, 7-9.7.2017
Incheckning kl. 16.00 – 18:00 på fredag. Kontakta SL på förhand om du vet att du kommer att anlända senare.
Plats: Kajane lägergård.
Vägbeskrivning finns under Lajvplatsen.                                                                                                     Deltagarmängd: min 15 delagare och 0 dagsfolk, max 23 deltagare och 10 dagsfolk.
Deltagaravgift – Hela lajvet: 30 € för medlemmar av Eloria, 45 € för icke-medlemmar.
Deltagaravgift – Dagsfolk: 10 € för medlemmar av Eloria, 15 € för icke-medlemmar.
I deltagaravgiften ingår förutom själva lajvet och rollskelettet även logi och mat för lördag och söndag. Gå in på föreningens medlemssida för att få reda på mer.
Mer om skillnaden mellan ”Hela lajvet” och ”Dagsfolk” går att läsa under roller.
Åldersgräns: 16 år. Barn under 16 år med förälder/lajvfadder.*
Anmälan öppnar: 14.1.2017, kl. 14:00.
Vanliga anmälan stänger: 12.3.2017, kl. 23:59.
Anmälan för dagsfolk stänger: 13.5.2017, kl 23:59.
Information om anmälan samt länk till blanketterna finns här.
Regler: Under lajvet tillämpas Elorias allmänna lajvregler DAL samt lajvets egna tilläggsregler. Tilläggsreglerna hittar ni här.
Beväpning: Under lajvet kommer latexvapen att användas. Alla vapen ska godkännas av SL före lajvet. Detta ska ske senast vid incheckningen till lajvet.
Språk: Lajvets huvudspråk är svenska, men det är möjligt att spela roller som talar andra språk på lajvet. Allt material på hemsidan och rollerna finns dock endast på svenska.

*Alla under 18 år ska ha ett skriftligt godkännande av förälder. Kontakta SL för mer information

BETALNINGSUPPGIFTER
Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 16065
Sista betalningsdatum för lajvet: (en vecka efter att anmälan stängt)
19.03.2017 för vanliga anmälningen.
20.05.2017 för dagsfolk.
Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör deltagarens namn och lajvets namn anges i meddelanderutan. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt.

VIKTIGA DATUM
14.1. 2017 kl. 14:00 Anmälningarna Öppnar
12.3. 2017 Vanliga anmälningarna stängs (undantag dagsfolk)
18.3. 2017 Rollskrivarworkshop
2.4 2017 Deadline för roller (lämnas in av spelarna, undantag dagsfolk)
13.5 2017 Färdiga roller skickas ut till spelarna
13.5 2017 Anmälningarna för dagsfolk stängs
27.5. 2017 Lajvworkshop
7-9.7 2017 Lajvet

WORKSHOP
Det kommer ordnas två workshopar innan lajvet. En rollskrivarworkshop och en lajvworkshop. Workshoparna är gratis för lajvdeltagarna. Kaffe/te och dopp kommer serveras under dagen med frivillig kaffekassa. Maten ordnar deltagaren själv genom att ha med sig mat att värma eller hämta från närliggande restauranger.
Mer information om workshopparna finns under fliken Workshoppar

Rollskrivarworkshopen är frivillig och finns till för att underlätta skrivandet för spelarna. Under workshopen får spelarna lite information om lajvvärlden och de olika grupperna. Vi gör några övningar för att lära känna våra egna och andras roller och i övrigt sitter vi och skriver på rollen.

Lajvworkshopen är obligatorisk. Kan man inte delta i workshopen ska man meddela det snarast möjliga till SL. Under workshopen fördjupar vi oss i våra karaktärer och arbetar på gruppdynamiken. Vi diskuterar också lajvets regler och tar upp metoder man kan använda för att förbättra sitt lajvande. Vi lär oss också att spela tärning samt några sånger som kan vara bra att ha med sig på lajvet.

UTFORSKA HEMSIDAN FÖR MER INFORMATION OM LAJVET

VILL NI LÄSA MER OM LAJV OCH LAJVANDE I ALLMÄNHET SÅ KAN NI BESÖKA ELORIAS BLANDADE BIBLIOTEK