Magiker

ALLMÄNT 

Det finns tre olika typer av magiker i Eya (i grunden i alla fall). De delas in enligt vem de får sin magiska förmåga ifrån:

  • Elementmagiker är länkade till ett av de fem elementen: Vatten, vind, jord, eld eller sinne. Deras förmågor visar sig redan vid ung ålder och växer tillsammans med personen. En elementmagiker kommer alltid att vara länkad till sitt element.
  • Guda-magiker är länkad till en specifik gud. T.ex. sinthamagiker är länkade till gudinnan Heria, sinthas beskyddare. Deras förmågor kan visa sig redan vid ung ålder och växer tillsammans med personen. En guda-magiker kommer alltid att vara länkad till sin förmåga genom guden/gudinnan och endast hen kan avlägsna den.
  • Drakryttare är länkade till en drake och får sin magi genom dem. En drake, likt elementmagiker, hör alltid till ett av de fem elementen. En drakryttare får runt 15 års ålder ett drakmärke (ser ut som en halvmåne med en cirkel i) och efter den dagen är personen länkad till en drake och kan använda samma element som sin drake. Dör draken bryts kontakten till elementet och drakryttaren kan inte längre använda sina förmågor.

Detta kallas för draksinne. Draksinnet är länken som finns inom drakryttaren och med tiden blir draksinnet allt starkare och mer djuriskt. Till slut kan människan inte längre kontrollera draksinnet varpå personen blir galen och vanligen börjar skada sin omgivning. Byar och mindre städer har fått sätta livet till pga draksinnet.

 

EN MAGIKERS VÄG

Förmågorna visar sig redan i tidig ålder och oberoende om personen vill det eller inte så kommer förmågorna att växa dels i och med att personen växer och dels genom att de används. När det kommer fram att ett barn har en magisk förmåga så skickas de vanligen iväg till en större stad för att bli upplärd hos en mästare, allra helst en mästare av samma element. Här stannar barnet tills mästaren anser att barnet, som vid det här laget växt upp till en ung vuxen, är fullärd. Med mästarens tillåtelse så kan magikern sedan ta anställning hos gråriddarna, kejsaren eller annan person av hög börd.

 

KLÄDER 
Magiker har ingen särskild klädsel, men de bär vanligen ett emblem eller liknande för att visa vilket element de tillhör. Arbetsgivaren kan också kräva att magikern klär sig enligt arbetsgivarens önskemål.

 

INSPIRATIONSBILDER (för magiker som vill skylta med sina förmågor)