Gargonia och Geografi

GARGONIA
Gargonia upptar i dagsläget hela kontinenten Vesteria, ända från de djupa djunglerna i söder till de vindpinade bergen i norr. Sammanlagt är hela landet ca 4000 km från norr till söder. Men för tillfället är det mesta av norra Gargonia helt outforskad mark.
Gargonia styrs av en kejsare, Zarif Al Zera. En ung pojke som de flesta vet styrs av sina rådgivare.

GEOGRAFI
Gargonia är stort och sträcker sig från långt upp i kalla norr till tropiska södern. Det gör att i de bergigare områdena i norr finns snö och ett klimat mer likt vårt, medan allt längre ner så blir klimatet varmare och kläderna mer exotiska. Högst uppe i norr finns de svåröverkomliga berg och det finns få som väljer att resa genom området. Söder om bergen finns det öknar omgivna av slätter. På dessa slätter har majoriteten av befolkningen bosatt sig. Söder om slätterna breder den outforskade djungeln ut sig. Pga att ingen har kartlagt detta farliga område så undviker folk att gå in dit helt och hållet. Men söder om djungeln finns det sista av Gargonia. Här är slätterna bördiga och trafiken till hamnstaden Zuba är livlig.

Gargonia känner till de Östra länderna över havet och det råder en bräcklig fred mellan rikena. Mest på grund av att ingen kontinenterna har särdeles välutrustade eller tillräckligt många krigsskepp. De övriga länderna är Sendra, Sardi, Sesaria och Trigonia.

STÄDER
Nedan finns listat de viktigaste städerna i Gargonia.

Exanderia: Huvudstaden. En stor handelsmetropol där man kan få tag på i princip vad som helst. Är berömd för sina otaliga färgglada basarer, lönnkrogar och sagokammare. Den mest imponerande byggnaden i staden är Kejsarens Palats där Rådssalarna finns.
Dumara: En av de få hamnstäder längs med Gargonias västkust och också en av de viktigaste. Till den här staden brukar det ofta dyka upp varor, pälsar och levande djur av den mera exotiska varianten från bergen och tundrorna i Gargoniens norraste delar.
Llyne: Vid Farenskogens rand ligger staden Llyne. Känd för sina sötvattensfiskar, vilt och vackra sniderier i trä. En kraftig mur skyddar staden från angrepp från dvärgar och bergsfolk
Acres: Landets nordligaste hamnstad. Tar hand om de nordliga delarnas in- och utrikeshandel. Kejsarens militär har en av sina större baser i staden och styrkorna motar stundom bort angrepp från norr.
Viesby: Viesby är en liten hamnstad som ligger mellan Sheldow och Acres. Eftersom båda av Viesbys grannstäder är större och har mer lättillgängliga hamnar har Viesby hamnat lite i skymundan som hamnstad. Det har lett till att kusten vid Viesby råkat ut för många smugglarskepp istället och många spännande föremål kan leta sig in på marknaderna i Viesby. Viesby är också berömd för sina olika tempel och läkekunniga.
Sheldow: En lugn hamnstad i mitten av Gargonien. Har en stor militärbas och de flesta skepp i hamnen är Kejsarens flotta.
Abra: En viktig hamnstad i Gargonien. De flesta varor som skeppas från andra delar av världen till Exanderia passerar genom Abra. Stadens Furste kan ofta räkna med besök från högt uppsatta människor från hela världen som är på väg till Exanderia och Kejsaren. Abra är också högsätet för Gråriddarskrået och de flesta intagningsprov för blivande gråriddare sker i Abra innan man skickas vidare till Månborgen för skolning.
Zuba: Zuba är Gargoniens sydligaste hamnstad och är berömd för sina exotiska hantverk och mystiska artefakter. Folket från syd är oerhört hemlighetsfulla och har sina egna seder och bruk med speciella ceremonier.