Drakryttare

ALLMÄNT 

Alla känner till den blodiga historien om drakryttarna. De började alla som goda människor som bekämpade ondska tillsammans med sina drakar. Men med tiden blev magin och törsten efter makt för stark. Drakryttarna blev till slut galna och vara nära att bränna ner halva Gargonia innan de blev stoppade. I deras spår fanns nedbrända byar och städer, brända lik av män, kvinnor, barn och djur och de få som överlevt flydde för sina liv.

En grupp med magiker ville sätta stopp för drakryttarna och mötte drakryttarna med gemensamma krafter ute på slagfältet. Efter en lång strid blev drakryttarna till slut besegrade och de överlevande magikerna startade en orden för att förhindra att denna grymma historia skulle upprepar sig. Detta var början till Gråriddarna. För att förhindra att något liknande ska hända så har gråriddarna under de senaste århundraden lokaliserat drakryttare och fört dem till Månborgen. Att skydda och gömma en Drakryttare är belagt med ett hårt, oftast offentligt, straff.

Att gömma en Drakryttare anses vara förräderi mot både folket och den kejserliga makten. Tipsar man en Gråriddare däremot om var en Drakryttare gömmer sig så väntas en bra belöning. Oftast tillräckligt mycket guld för att man ska leva rikt en längre tid.

 

ATT BLI DRAKRYTTARE 

Där omkring 15 års ålder får varje drakryttare sitt märke någonstans på kroppen och samtidigt som märket uppenbarar sig så frigörs drakryttarens elementala förmågor. Att bli en drakryttare är aldrig lätt psykiskt, de har ju alla växt upp med berättelserna om blodtörstiga och maktgalna drakryttare och det är inget öde man önskar sig.

Många drakryttare överväger i början att överlämna sig själv till gråriddarna, för att skydda sitt hem och sin familj från ondskan och vissa genomför även denna tanke i handling. Men de andra börjar ifrågasätta sagorna. De känner (ännu) ingen ondska inom sig och de har inga svårigheter att kontrollera sina förmågor. Så istället för att undvika sina förmågor så börjar drakryttaren utforska dem och använda dem i sin vardag. Och desto mer drakryttaren använder sina förmågor desto mer övertygad är den att det är gråriddarna som har fel, drakryttaren är ju inte alls farlig. Rädslan för att bli galen kommer dock aldrig att släppa taget helt.

En drakryttare måste alltid göra ett val. Hen kan stanna hemma hos familj och vänner, var familjen kan bli skadad av de egna förmågorna eller bestraffad för att de håller hen gömd. Eller så kan hen fly, resa längs med vägarna eller hitta en isolerad boplats och börja livet som eremit. Nu har dessutom ett nytt hot dykt upp. Någon bränner ner hela byar och mördar familjer bara för att få tag på drakryttare. Allt fler väljer därför att lämna sitt hem när märket dyker upp och känslan av att vara ensam mot världen är starkare än någonsin.

 

KLÄDER

En drakryttare har ingen specifik klädsel. Men när man försöker vara anonym så är kläderna av största vikt. Därför anpassar drakryttarna vanligen sina kläder enligt vilket område de reser i.

 

UTSEENDE 

Drakryttarmärke någonstans på kroppen. Ser ut som en månskära  med en fylld cirkel mellan halvmånens spetsar (målas på plats).