Alfabetet

 

Gargonia har sitt eget skriftspråk. Det är främst de lärda och adeln som kan läsa och skriva, men finns det behov så kan även de i högre ståndet samt enstaka köpmän kämpa sig genom korta texter. Vanligen brukar det finnas en läskunnig i en större by eller mindre stad, detta för att kunna läsa viktiga meddelanden eller skriva ett ägobrev eller testamente. Majoriteten av Gargonias befolkning kan inte läsa eller skriva.

 

För att göra detta tydligt inom lajvet så har vi givit Gargonia ett eget skriftspråk och de meddelanden som kommer skickas under lajvet kommer vara skrivna på detta skriftspråk. Alla som har en karaktär som kan läsa och skriva så får därför gärna lära sig skriftspråket på förhand. Men alla läs-/skrivkunniga kommer få en liten alfabets-nyckel innan lajvet börjar att ha med i sin off-väska ifall att den skulle behövas.

 

ALFABETET

I det gargonska alfabetet så är stor bokstav större och står alltid självständigt (ingen linje som tar i det) medan resten av ordet, liknande skrivstil, sitter ihop med en rak linje som går från den ena bokstaven till den andra. Siffror och specialtecken står också var för sig. I övrigt används det gargonska alfabetet på samma sätt som vårt eget.

EXEMPEL PÅ HUR TEXTEN ÄR IHOPBUNDEN